Is WakaWaka een non-profit of een profit organisatie?

Geen van beide en allebei. WakaWaka is een ‘sociale onderneming’. Dat betekent dat we iets willen bereiken. WakaWaka is een sociaal consumentenmerk dat zich inzet voor een gelijke verdeling van energie over de wereld. Wij zijn gepositioneerd tussen de traditionele private en publieke sectoren. In juridische zin is WakaWaka zowel een goed doel als een bedrijf. In beter ontwikkelde economieën opereert WakaWaka als een bedrijf en maakt winst met de verkoop van WakaWaka-producten voor concurrerende prijzen. Zo kunnen de lampen en opladers gratis worden aangeboden aan dorpen in kritieke situaties. Bij hen kan beschikbaarheid van licht en stroom van levensbelang zijn.

Buiten noodsituaties en in minder ontwikkelde economieën, ontwikkelen wij duurzame businessmodellen die de lokale bevolking steunen. Hieronder valt een gesubsidieerde prijs, ‘lease-to-own’-methoden en microfinancieringprogramma’s.

Een sociale onderneming, duurzaam ondernemen, corporatie met een goed doel; er zijn vele manieren waarop WakaWaka kan worden omschreven. Wij geloven dat de combinatie van business en hulp bieden de meest effectieve manier is om daadwerkelijk iets te veranderen. Wij hebben er dan ook ons doel van gemaakt om de kracht van ondernemen te benutten voor het verbeteren van het sociale welzijn. Het gehele WakaWaka team zet zich hiervoor in en gelooft dat dit de manier is om de grootste impact te kunnen behalen.