5000 WakaWaka’s naar kamp Moria, Lesbos, Griekenland

Zo’n twee maanden geleden, in de nacht van 8 op 9 september, ontstond er een brand in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Wonder boven wonder zijn er geen doden of gewonden gevallen tijdens de brand. Na de brand was er geen plek meer voor de bewoners van het kamp en zo kwamen ze in een situatie terecht met een gebrek aan voedsel en water en daarnaast hadden ze geen onderdak. Er moest actie worden ondernomen om deze mensen te helpen en te voorzien van levensmiddelen en hulpgoederen om de situatie dragelijker te maken. Samen met geweldige organisaties en particuliere donateurs was het mogelijk om meer dan 5000 WakaWaka’s te verdelen onder de bewoners van het voormalige kamp Moria. 

Kamp Moria

Ten tijde van de brand waren er 13.000 mensen aanwezig in het kamp. Kamp Moria was in eerste instantie opgezet om 3000 mensen onderdak te kunnen geven. Er zaten meer dan vier keer zoveel mensen in het kamp. Hierdoor was er niet genoeg plek voor iedereen en woonden mensen in armzalige omstandigheden in provisorische onderkomens van bouwzeil en pallets.

De noodsituatie op Lesbos heeft voor veel reacties gezorgd en gelukkig is er ook veel hulp aangeboden.Zo is er een enorme actie vanuit Nederland opgezet om zoveel mogelijk slaapzakken te verdelen onder de getroffen mensen. Dit was een groot succes. Duizenden mensen doneerden hun slaapzak om een migrant of vluchteling te helpen. 

WakaWaka 

Met  behulp van onder andere Connect by Music, een organisatie die kinderen in vluchtelingenkampen voorziet van muziekles en muziekinstrumenten, was het mogelijk om een de eerste zending van 600 WakaWaka’s te versturen.

De overige WakaWaka’s zijn verstuurd met behulp van Stelp en Because we Carry,  allebei hulporganisaties die bij acute noodsituatie snel bijspringen door mensen te voorzien van levensmiddelen en hulpgoederen. Verdere donaties zijn afkomstig van de stichting pensioenfonds zorg en welzijn PGGM en lampendesigner en producent It’s about RoMi. Naast organisaties hebben ook vele particuliere donateurs zich aangemeld waardoor het mogelijk was om meer dan 5000 WakaWaka’s uit te delen aan de migranten en vluchtelingen op Lesbos. WakaWaka is hier ontzettend dankbaar voor en we willen dan ook alle donateurs van harte bedanken voor hun hulp. 

De 5000 WakaWaka Power+ die zijn uitgedeeld kunnen worden gebruikt als zaklamp en als powerbank waardoor mensen toegang hebben tot licht maar ook de optie hebben om bereikbaar te blijven ondanks het gebrek aan stroom.

Wil je meer weten over hoe we mensen helpen in noodsituaties of misschien dat je zelf wel een WakaWaka wilt aanschaffen? Het kan allemaal, kijk voor meer informatie op onze website.