Gerard & Alice, India

Hier al­vast een van de foto’s van een in­won­er van ‘onze’ dorp, Bho­taka, In­dia. Deze vrouw werd door haar schoon­fam­ilie ter­ugges­tuurd naar haar ouders, die erg arm zijn, om­d­at ze al­leen een dochter baarde. Het leven daar is hard. Om haar zelf­voorzien­end te laten worden heeft een van onze vrienden deze WakaWaka, en een naaima­chine gedon­eerd. Met de lamp kan zij haar dochter in ieder gev­al helpen met ler­en lezen en schrijven.